Selecteer een pagina

Meer dan betaalbare tweedehandsspullen

Vzw De Kringloopwinkel Deltagroep is meer dan zomaar een tweedehandswinkel. We willen bijdragen aan een duurzame wereld en daarom staan milieu en sociale tewerkstelling bij ons centraal.

Duurzaam en sociaal

De Kringloopwinkel vzw wil op een bedrijfseconomische manier activiteiten ontplooien en stelt zichzelf tot doel:

  • Een job, werkervaring, opleiding en arbeidszorg bieden aan mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De vzw streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in vast dienstverband aan te werven.
  • Afval te voorkomen en bij te dragen tot een duurzame omgang met het milieu.
  • Betaalbare goederen en diensten aan te bieden.
  • Waar mogelijk een meerwaarde voor de gemeenschap te betekenen.

De Kringloopwinkel Deltagroep vormt samen met de maatwerkbedrijven Constructief en Mobiel de Deltagroep.

Kom meer te weten over onze werking in ons jaarlijks D-magazine 2022

 

Slim strijden tegen armoede

Een job hebben, da’s participeren in de maatschappij. Daarom bieden we een brede waaier aan mogelijkheden voor onze mensen om ‘te proberen’. We helpen hen een eerste stap te zetten, en dan een tweede, altijd met de juiste omkadering. Zo helpen we mensen met een grote afstand tot de open arbeidsmarkt aan nieuwe jobkansen. Dat kan in een aantal verschillende scenario’s.

Betaalde arbeid in een aangepaste werkomgeving 

Maatwerkbedrijven maken ruimte voor warme begeleiding en opleiding. Dat kan een ideale opstap zijn naar een gewone job, of uiteindelijk
vertaald worden in een job van onbepaalde duur. Binnen zo’n maatwerkbedrijf ligt de nadruk altijd op knap afgewerkte producten van hoge kwaliteit.

Stage en werkervaring 

Sommige mensen hebben enkel nood aan een duwtje in de rug of willen eerst voorzichtig hun mogelijkheden aftoetsen. We bieden hen de kans
om ervaring op te doen via activeringsstages of een traject als leerwerknemer onder begeleiding van een OCMW.

Wie langdurig werkloos is, krijgt alsmaar minder jobkansen en 

loopt meer risico om in armoede te verzeilen.

Arbeidszorg

Voor wie een job binnen een maatwerkbedrijf geen optie is, maar wel baat heeft bij een zinvolle dagbesteding, stellen we met plezier een
aangepast takenpakket samen.

Jongeren die deeltijds werken en leren

Brugprojecten zijn er voor jongeren in het deeltijds onderwijs. Op die manier vullen ze hun studies aan met een deeltijdse job of stage.

Share This