Selecteer een pagina
“Het ondernemerschap van pioniers Bart Vandenbussche, Rik Desmet en Jacques Soenens heeft De Kringloopwinkel geboetseerd tot wat hij nu is.” Johan Bonnier, sinds 2008 Algemeen Directeur van intercommunale IMOG, is bevoorrechte getuige geweest van de dynamiek die hergebruik in de regio op de kaart heeft gezet. De Kringloopwinkel en de intercommunales IMOG en MIROM Menen waren de voorbije 25 jaar steeds complementair. “En dat zal in de toekomst ook zo blijven”, is Johan Bonnier overtuigd.

Even een stukje terugspoelen naar 1996: het toenmalige Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen ontstond toen op initiatief van het welzijnsconsortium (met OCMW’s en opleidingsorganisaties), en de intercommunales IMOG en MIROM Menen (toen nog IVMO).

Armoedebestrijding en duurzaamheid

Meteen vertegenwoordigen deze instanties vanuit hun opdracht de kern van de vzw: inzetten op armoedebestrijding en duurzaamheid. IMOG was in die periode vooral georiënteerd op afvalverwerking. Dankzij de oprichting van het Kringloopcentrum kon de intercommunale daar, in het kader van zijn afvalstoffenplan, twee hogere trapjes uit de afvalhiërarchie – of de Ladder van Lansink – aan toevoegen: recyclage en hergebruik. Deze laatste realiseert De Kringloopwinkel via lokale inzameling en verkoop van gebruikte goederen.

Bij de opstart waren er natuurlijk middelen nodig. Toenmalig IMOG directeur Jacques Soenens slaagde er destijds in om de gemeentes van de eigen intercommunale en van IVMO te overtuigen een vast bedrag per inwoner uit te trekken voor de basisfinanciering van het kringloopcentrum.

 

Synergie

Algemeen Directeur van IMOG Johan Bonnier vindt de synergie tussen de intercommunales en De Kringloopwinkel Deltagroep na 25 jaar nog steeds een meerwaarde. “We proberen elkaar aan te vullen, elk vanuit onze opdracht. Zo is IMOG facilitator – scheidsrechter zo je wil – geweest inzake de textielinzameling via de containers. Gemeente per gemeente van ons werkingsgebied zijn we tot een evenwichtige oplossing gekomen tussen De Kringloopwinkel en de reguliere inzameling.”

In navolging van MIROM (zie kaderstukje) werken IMOG en De Kringloopwinkel sinds september 2020 samen voor de inzameling van andere fracties. Bezoekers van de recyclageparken kunnen klein gerief in speciaal voorziene bakken deponeren, die De Kringloopwinkel dan ophaalt.

In navolging van MIROM werken IMOG en De Kringloopwinkel sinds september 2020 samen voor de inzameling van klein gerief via de recyclageparken.

RecupHub

En in het kader van levensduurverlenging van spullen, startten IMOG en De Kringloopwinkel in 2019 het samenwerkingsverband RecupHub. Doelstelling is in het werkingsgebied initiatieven voor levensduurverlenging te organiseren, ondersteunen en promoten. De organisatie van Repair Cafés en workshops en het stimuleren van bewustmaking rond levensduurverlenging helpt namelijk afval vermijden. “Iets waar we in de toekomst nog meer kunnen op inzetten”, meent Johan Bonnier. “Andere mogelijkheden voor synergie zijn het samengaan van ophalingen op afroep van herbruikbare spullen en van grof vuil.”

Rode draad

Hij stelt vast dat de aanpak van De Kringloopwinkel doorheen de jaren steeds professioneler werd en ook zijn vruchten afwerpt. “Mijlpalen waren voor mij natuurlijk de opstart zelf, later de eerste kringloopwinkel in eigendom. En in 2017 de verhuis van Marke naar de huidige locatie in Heule, die gepaard ging met een verregaande professionalisering, ook op operationeel vlak.”

Volgens Johan is dit geen toeval. “Er is veel ondernemerschap aanwezig in De Kringloopwinkel. Dat was bij het begin al zo, dankzij het trio Jacques Soenens van IMOG, Rik Desmet van het OCMW en directeur Bart Vandenbussche. Hij is voor mij – op een korte onderbreking na – de rode draad doorheen de succesvolle geschiedenis van De Kringloopwinkel.”

Op donderdag 21 juli zijn alle winkels geslotenDe winkels van Avelgem Zwevegem, de Bazaar en Hangaar sluiten ook langere tijd. Meer details HIER

Scroll Up
Share This