Selecteer een pagina
Feit: vandaag wordt naar schatting slechts 1% van het textiel hoogwaardig gerecycleerd tot nieuwe textielvezels. De Kringloopwinkel is een van de partners in een Vlaams VLAIO project en een Europese tegenhanger om daar verandering in te brengen.

De textielindustrie – de productie van nieuwe textiel en kledij – is enorm milieubelastend. Op vandaag wordt 97% van onze kleren gemaakt met nieuwe grondstoffen. Dat is niet alleen bij de productie heel nefast voor het milieu, het resulteert ook in een gigantische afvalberg: maar liefst 73% van alle nieuw geproduceerde kledij eindigt uiteindelijk als afval.

Er is dus dringend nood aan een circulair model voor kledij. De Kringloopwinkel speelt hier nu al een cruciale rol in door het lokaal hergebruik te maximaliseren. Door de deelname aan projecten die de recyclage van kledij tot grondstof voor nieuwe kledij nastreven, zet De Kringloopwinkel deze doelstelling extra kracht bij.

73% van alle nieuw geproduceerde kledij eindigt uiteindelijk als afval.
Er is dus dringend nood aan een circulair model voor kledij.

Labs on Fibre

Het Vlaamse project Labs on Fibre – een van de Vlaamse projecten met de steun van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) – spitst zich toe op hoe de recyclage van de zogeheten onderstromen tot stand kan komen dankzij de structurele samenwerking door inzamelaars met sociaal doel en textielverwerkers. Concreet haalt niet elk kledingstuk de kringloopwinkels. De uitdaging is om uit de reststroom zoveel mogelijk hoogwaardige recyclage te halen. Voorwaarde is dat het om hoogwaardig en zuiver textiel gaat. De Kringloopwinkel sorteerde al 1,7 ton materiaal uit dat dient voor het onderzoek naar hoogwaardige recyclage.

Meer info op vlaio.be

De uitdaging is om uit de reststroom zoveel mogelijk hoogwaardige recyclage te halen.

tExtended

De Kringloopwinkel is ook partner van het Europese project tExtended. Dit project onderzoekt hoe het textielafval met 80% kan teruggedrongen worden door meer en beter te recycleren. Minder afval kan ook bereikt worden door meer en beter lokaal hergebruik. De opdracht van De Kringloopwinkel is om het lokaal hergebruik te maximaliseren door te sensibiliseren, het sorteringsproces verder te verfijnen en meer verkoopkanalen te ontwikkelen.

Meer info op textended.eu

tExtended onderzoekt hoe het textielafval met 80% kan teruggedrongen worden door meer en beter te recycleren.

Share This