Selecteer een pagina

Meer dan 1 op de 4 Franstaligen (26,5%) in ons land geven aan dat ze de afgelopen 12 maanden wel eens spullen tweedehands hebben gekocht uit financiële noodzaak. Bij de Nederlandstaligen is dit 1 op de 7 (14,7%). Een zeer drastische stijging: een jaar eerder was dit nog 11,2% van de Franstaligen en 5,7% van de Nederlandstaligen. Dit blijkt uit een onderzoek bij ruim 2.000 Belgen in opdracht van 2dehands, HappyTroc/HappyCash, Cash Converters en De Kringwinkel.

Het financiële aspect – “Het is goed voor de portemonnee” – is altijd al de belangrijkste motivatie geweest voor Belgen om tweedehands te kopen. Steeds meer landgenoten, vooral ten zuiden van de taalgrens, nemen echter hun toevlucht tot tweedehands uit financiële noodzaak.

Gelukkig

Tweedehands kopen, levert niet alleen een besparing op. We worden er ook gelukkig van. 71,1% houdt er een positief gevoel aan over om gebruikte goederen te kopen. Nog een belangrijke vaststelling in het onderzoek:

tweedehands zit intussen bij heel wat landgenoten in het bewustzijn ingebakken (met toch wel een opvallend regionaal verschil). Twee op de drie Franstaligen (67,5%) zijn akkoord met de stelling “Waarom zou je iets nieuw kopen als het ook tweedehands te koop is?”. Ten noorden van de taalgrens schaart 58,8%  van de ondervraagden zich achter deze stelling.”

Wie is de tweedehandskoper?

37,8% van de Belgen heeft in afgelopen 12 maanden iets tweedehands gekocht, versus 35% een jaar eerder. Ook hier zien we iets meer Franstaligen (41,1%) dan Vlamingen (35,1%) en meer vrouwen (40,2%) dan mannen (35,4%). Ook de leeftijd speelt een rol: vooral jongeren kopen vaker tweedehands: 49,8% van de -34 jarigen schafte zich vorig jaar iets tweedehands aan, tegenover 26,2% van de 55-plussers. Gemiddeld gaven tweedehandskopers vorig jaar 119,4 euro uit aan tweedehandsproducten. Voor 17,4% liep dit bedrag op tot meer dan 200 euro.

We schenken ook meer

Om spullen tweedehands te kunnen kopen, moet iemand anders die wel weggeven of te koop aanbieden. Ook die groep gevers en verkopers zit in de lift. 75% van de Belgen heeft de afgelopen 12 maanden één of meerdere tweedehandsspullen weggegeven, een kleine stijging in vergelijking met de 73,7% een jaar eerder. Ook in het aantal mensen die spullen hebben verkocht, groeit: 44% heeft de afgelopen 12 maanden iets verkocht, versus 42,9% het jaar voordien.

Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van onder meer de Kringwinkels reageert tevreden op de stijging: “In tijden van financiële crisis is het goed dat er vangnetten zijn voor mensen die het minder breed hebben. Dit onderzoek toont eens te meer aan dat niet alleen de tewerkstelling en de armoedeprojecten die we ondersteunen, maar ook ons winkelaanbod hierin een essentiële rol vervult. Meer en meer mensen kopen tweedehands omdat nieuwe spullen voor hen onbetaalbaar zijn. Daarom doen we meteen ook een warme oproep: heb je speelgoed, keukengerei of klein huisraad dat je niet meer nodig hebt, breng het dan naar de Kringwinkel. Je zal er iemand anders ongetwijfeld een heel groot plezier mee doen.”

Scroll Up
Share This