Selecteer een pagina
Een intensief taalbad Nederlands van drie maanden op de werkvloer, waarbij anderstaligen zich voorbereiden op een job bij De Kringloopwinkel. Het is samengevat het unieke project Taalstagevloer dat onlangs van start is gegaan in het centraal depot van De Kringloopwinkel Deltagroep. De ambitie is dat taalcoach Lieve Cornelissen permanent een groep van acht personen onder haar hoede neemt.

Op het vlak van instroom zijn er de laatste jaren steeds meer medewerkers die te weinig Nederlands begrijpen en spreken. Dit bemoeilijkt in het algemeen het aanleren van een takenpakket en de begeleiding. Daarnaast is het niet evident om verbondenheid te creëren in een team en te begeleiden. Bovendien belemmert een gebrekkige kennis van het Nederlands de doorstroom naar de open arbeidsmarkt.

Intensief taalbad

Positief gesteld: een betere kennis van het Nederlands vergroot kansen op een job buiten De Kringloopwinkel. Zo groeide het idee om binnen de muren van ons bedrijf te starten met een taalstagevloer. De doelstelling is om leerwerknemers (personen die een tijdelijk traject via het OCMW doorlopen) een intensief, drie maanden durend taalbad Nederlands aan te bieden. Zo kunnen ze in eerste instantie doorstromen naar een job binnen De Kringloopwinkel. Afhankelijk van hun evolutie kunnen ze later aan de slag op de open arbeidsmarkt.

Geïntegreerd in werking magazijn

De Kringloopwinkel zocht en vond een taalcoach die de taalstagevloer uitwerkte en nu in goede banen leidt. Lieve Cornelissen heeft negentien jaar ervaring in Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en beschikt dus over de nodige expertise. Anders dan OKAN is de taalstagevloer geen zuiver schoolse omgeving. De cursisten krijgen weliswaar 18 uur per week heel praktijkgerichte lessen (mondeling) Nederlands, de resterende tijd werken ze in de sortering van het herbruikbaar klein gerief waarbij ze hun taal in praktijk oefenen. Speciaal voor de groep werd het magazijn aan Warande 9 in Heule opnieuw ingericht, met een klaslokaal en een werkvloer voor de sortering. De taalstagevloer is dus helemaal geïntegreerd in de werking van ons magazijn.

Drie modules

Voor elke leerling duurt het traject drie maanden. Het bestaat uit drie modules: introductie, basismodule en gespecialiseerde module. De evaluatie van de leerlingen gebeurt op een permanente manier. Wie het traject succesvol afrondt, ontvangt een taalcertificaat. De bedoeling is om na drie maanden door te stromen naar een van de teams bij De Kringloopwinkel.

Sinds begin mei zijn de eerste twee leerlingen gestart, de ambitie is om de groep te laten groeien tot acht. We geven onszelf twee jaar de tijd om het project taalstagevloer volledig uit te werken en verankeren in onze werking.

Share This