Selecteer een pagina

Uit een opzienbarende studie van het Vlaams Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat de Vlaming in 2019 voor gemiddeld 33,8kg goederen hergebruikte. Dit gewicht ligt een stuk hoger dan de hergebruiksindicator van 5,4 kg/capita die momenteel door de OVAM wordt gebruikt. Voor het eerst werden een aantal blinde vlekken rond hergebruik in kaart gebracht.

De hegrberuiksindicator is het cijfer dat de OVAM hanteert op basis van de gegevens van de Kringwinkels. Dit is vanzelfsprekend een conservatief cijfer, omdat hergebruik ook zijn weg vindt via andere (informele) kanalen, zoals het gratis weggeven aan vrienden of familie van gebruikte goederen en rommelmarkten. Het Vlaamse Steunpunt Cirulaire Economie onderzocht wat het werkelijke hergebruikcijfer dan wel is.

Dat dit hoger ligt dan de hergebruiksindicator is geen verrassing. Uit de (voorlopige) resultaten van onze eigen enquête blijkt dat de helft van de respondenten ook tweedehandsspullen krijgen of kopen van kennissen en familie.

Uit het onderzoek  van het Vlaams Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat de Kringwinkels goed zijn voor 11% tot 19% van het totale hergebruik, afhankelijk van de categorie goederen. Op basis van deze cijfers maakt het Vlaamse Steunpunt Circulaire Economie een herberekening van de cijfers: (bron; website Vlaams Seunpunt Circulaire Economie)

  1. Meubelen: 14,9 kg hergebruik/capita
  2. Elektrische apparaten: 3,2 kg hergebruik/capita
  3. Textiel: 3,7 kg hergebruik/capita
  4. Huishoudspullen, vrije tijd, boeken, muziek en multimedia: 11,6 kg hergebruik/capita

Som: 218 431 910 kg = 33,3 kg hergebruik/capita

33,8kg

Deze berekening is zelfs voorzichtig omdat in de studie geen vijfde ‘restgroep’ van spullen hebben is opgenomen, die die alle mogelijke herbruikbare spullen omvat. Als we uitgaan van de veronderstelling dat het aandeel van deze categorie ten opzichte van het totale hergebruik voor alle kanalen vergelijkbaar is (d.w.z. deze categorie spullen omvat 1,3% van het totale hergebruik), dan kunnen we voor het hergebruik van huishoudspullen een globale echte hergebruiksindicator schatten op basis van deze geëxtrapoleerde gegevens van 33,8 kg/capita in 2019.

Lees het volledige artikel

 

Scroll Up
Share This