Selecteer een pagina

Te veel afgeschreven kantoormeubilair, IT-apparatuur en elektro van bedrijven belanden momenteel op het recyclagepark, terwijl deze meubels en toestellen nog een waardevol zijn en perfect kunnen dienen voor andere gebruikers. Het projectteam van het project ‘Grensland is Circulair’ en de Kringloopwinkel delen deze overtuiging. Beide partijen vonden elkaar snel en startten een samenwerking voor de inzameling van deze goederen en er een nieuwe eigenaar voor te zoeken. Het bedrijventerrein Grensland Menen Wervik wordt de proeftuin om deze unieke samenwerking, een primeur voor Vlaanderen, uit te testen. 

 De Kringloopwinkel heeft in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en het Oost-Vlaamse Kruisem een jarenlange en succesrijke ervaring met de lokale inzameling en verkoop van herbruikbare goederen. Hiermee levert de Kringloopwinkel een waardevolle bijdrage tot een meer circulaire economie en een opwaardering van materialenstromen. Deze activiteiten hebben ook een belangrijke sociale dimensie. De Kringloopwinkel is een maatwerkbedrijf en investeert de opbrengst van zijn activiteit in de (sociale) tewerkstelling van mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet of nauwelijks aan de bak komen.

Een duurzame en innoverende samenwerking

Met deze samenwerking engageert de Kringloopwinkel zich om een B2B aanbod uit te werken voor de gratis inzameling van herbruikbare materialen en gebruiksgoederen in goede staat. Het gaat om kantoormeubilair (bureaus, kasten, ladekasten, stoelen, vergadertafels, …), IT-materiaal, consumenten-elektro (koffiemachines, vaatwassers, wasmachines, tv’s, projectoren, microgolfovens, …), herbruikbare bedrijfskledij, overstocks, producten met kleine foutjes en retours van consumentengoederen (geen voedingswaren of verse producten).

Hiernaast kan je de de reportage van de regionale zender WTV bekijken.

aast de collectieve inzamelingen op het bedrijventerrein kunnen bedrijven hun goederen ook zelf na afspraak aanbieden in de Kringloopwinkel in Menen of Heule.

Voor grotere hoeveelheden kan, na een afspraak om de herbruikbaarheid te beoordelen, een aparte inzameling worden georganiseerd. De ophaling van goederen op zich (opladen, transport) is gratis, maar er wordt ook een specifieke service aangeboden op offerte of in regie voor hulp bij het demonteren, klaarzetten, … zodat aanbiedende bedrijven maximaal ontzorgd worden.

Dankzij de samenwerking met Grensland is Circulair mikt de Kringloopwinkel op de uitbreiding van zijn activiteit met de inzameling en verkoop van herbruikbare goederen die afgestemd zijn op de bedrijfswereld. Want ‘afgeschreven’ in de boekhouding betekent niet noodzakelijk ‘afgeschreven’ voor verder gebruik.

Het is de eerste kringloopwinkel in Vlaanderen die start met de uitbouw van een dergelijk B2B model. In eerste instantie wordt de verkoop van het professioneel kantoormeubilair georganiseerd in de gebouwen van de Kringloopwinkel Deltagroep in Heule en in de loop van 2021 wordt voor de B2B markt een onlinekanaal ontwikkeld. Dit betaalbare en kwalitatieve aanbod biedt zeker interessante perspectieven voor startende bedrijven en voor bedrijven met uitbreidingsplannen. 

Het Platform Grensland organiseert periodiek collectieve ophaalbeurten op het bedrijventerrein en maakt promotie voor het aanbod van de Kringloopwinkel bij de leden van het platform. Het Platform zorgt ook voor een brede communicatie over de resultaten en onderzoekt verdere samenwerkingsmogelijkheden.

In de demofase zal minstens twee maal per jaar op het bedrijventerrein Grensland een collectieve inzameldag worden georganiseerd. Voor 2021 worden de collectieve inzamelingen ingepland op 29 maart en 22 november.

Beide partijen engageren zich om na beëindiging van het project in mei 2022 de samenwerking te bestendigen en uit te bouwen. Bij een positieve evaluatie kan het model en de methodiek daarna verspreid worden over de ganse provincie in functie van vraag en aanbod op bedrijventerreinen en de mogelijkheden van de lokale maatwerkbedrijven.

Het project ‘grensland is Circulair’ stimuleert de circulaire economie op het bedrijventerrein.

Grensland is Circulair

Deze samenwerking sluit perfect aan bij de doelstellingen van het project “Grensland is Circulair” dat het Platform Grensland uitvoert in samenwerking met de steden Menen en Wervik, MIROM, 3PT Consult en Take-Off.

Dit partnerschap streeft naar een beter afval- en materialenbeheer op het bedrijventerrein via collectieve acties en samenwerking en stimuleert hiermee de evolutie naar een circulaire economie en het circulair ondernemen op de industriezone Grensland Menen – Wervik.

Via het project “Grensland is Circulair” willen de partners de afvalstromen op het bedrijventerrein in kaart brengen en tools en methodieken uitwerken die een betere selectieve inzameling en verwerking van afval en materiaalstromen garandeert en het hergebruik en upcycling van materialen stimuleert. De partners zijn ervan overtuigd dat deze aanpak economisch voordeel zal opleveren voor de deelnemende bedrijven. Naast milieuwinst wil het partnerschap via het project ook mogelijkheden bieden aan maatwerkbedrijven om een duurzamere tewerkstelling te creëren.

Het project ‘Grensland is Circulair’ krijgt de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen en krijgt actieve medewerking van ’t Veer, Vanheede en meerdere bedrijven op het bedrijventerrein.

Share This