Selecteer een pagina

De Kringloopwinkel heeft een nieuw logo. Voor alle duidelijkheid: geen tweedehandsexemplaar. Integendeel: het is fris en sprankelend. Toch is er een parallel met onze activiteit. Net zoals de tweedehandsspullen die we inzamelen en verkopen, heeft ons nieuwe logo een verhaal.

Waarom een nieuw logo?

Goeie vraag. Voor ons is de switch naar een fris en sprankelend nieuw logo de stap naar een nieuw tijdperk. We geven een antwoord op de nood van het publiek dat zoekt om anders en duurzamer te consumeren. En tegelijk benadrukken we onze specifieke positie in de markt van de tweedehandswinkels.

Nieuw is zo passé

Let wel: De Kringloopwinkel richt zich tot iedereen. Met het nieuwe logo willen we evenwel meer gericht de connectie maken met een jonger publiek, bij wie het bewustzijn rond duurzaamheid, solidariteit, lokaal kopen en hergebruik toeneemt.

De Kringloopwinkel beantwoordt aan deze trend en bevestigt dat tweedehands allesbehalve synoniem staat voor oubollig of stoffig.

Integendeel, we krijgen steeds meer mensen over de vloer die op zoek zijn naar vintage, retro of gewoon hippe tweedehandsspullen. Wij vertalen dat als ‘Nieuw is zo passé’, de campagneslogan die we vorig jaar lanceerden.

Circulair, solidair, maatschappelijk

De Kringloopwinkel is anderzijds meer dan gewoon een tweedehandswinkel. Voor ons is het belangrijk dat we de drie pijlers van onze missie nog meer in de verf zetten. Dit doen we nu letterlijk aan de hand van de drie gekleurde bollen in ons logo.

Zij verwijzen naar respectievelijk:

1. Circulair doen en denken door een sterk merk

De Kringloopwinkel staat synoniem voor maximaal hergebruik. Dankzij de lokale inzameling en lokale verkoop van herbruikbare spullen, stimuleren we ‘anders consumeren’. Zelf maken we duurzame keuzes en sensibiliseren de mensen in ons werkingsgebied om hetzelfde te doen.

2. Solidariteit door sterk engagement

De Kringloopwinkel richt zich per definitie tot iedereen, dus niet alleen tot wie omwille van financiële beperkingen tweedehands koopt. Toch is het essentieel dat je een betaalbaar aanbod vindt in onze winkels, zeker voor de financieel zwakkeren.

We doen zelfs meer: we geven korting aan bepaalde doelgroepen en doen aan hulpverlening voor wie het echt nodig heeft. Voorbeeld: slachtoffers van brand kunnen bij ons terecht voor (gratis) ‘noodhulp’, om hun onderkomen opnieuw uit te rusten met meubelen… Dit engagement is bij het brede publiek misschien een minder gekend gegeven, maar wel een heel belangrijk aspect van onze werking. Daarom maken we het kenbaar in de bestaande netwerken van hulpverlenende instanties zoals OCMW’s en CAW’s en andere organisaties.

Voor De Kringloopwinkel betekent solidariteit ook het doordacht en duurzaam en solidair aankopen van de middelen die we nodig hebben voor onze dagelijkse werking. We werken bij voorkeur samen met lokale leveranciers, die zelf ook duurzaamheid nastreven.

3. Maatschappelijke participatie door sterke begeleiding

De Kringloopwinkel is samen met Mobiel en Constructief een van de 3 maatwerkbedrijven onder de koepel van de vzw Deltagroep. De 3 kernwaarden van Deltagroep zijn;

  • Autonomie: we vertrouwen in de mogelijkheden van elke medewerker en geven iedereen verantwoordelijkheid op maat.
  • Mogelijkheden: de juiste persoon op de juiste plaats door het optimaal benutten van eenieders talenten, kennis en vaardigheden.
  • Verbondenheid: dit betekent iedereen betrekken, mee-leven met elkaar, participatie creëren door overleg en dialoog.
Scroll Up
Share This