Selecteer een pagina

859, dat is het aantal mensen dat De Kringloopwinkel (extra) geholpen heeft in 2020. Want hoewel je in onze winkel altijd een heel betaalbaar assortiment vindt, is het niet voor iedereen even evident om deze spullen aan te kopen. Zij kunnen toch bij ons terecht. Op die manier zetten we de pijler ‘solidariteit’ van onze missie kracht bij.

De drie bollen van ons logo staan er niet toevallig. Waarom daarover beginnen? Wel ze verwijzen naar de 3 pijlers van de missie van De Kringloopwinkel. Een daarvan – de groene – is ‘solidariteit door een sterk engagement’. Iedereen is welkom bij De Kringloopwinkel, zoveel is zeker. Toch is het essentieel dat je een betaalbaar aanbod vindt in onze winkels, zeker voor de financieel zwakkeren.

Goedkoop kan relatief zijn

Ondanks de democratische prijzen is de realiteit dat zelfs onze spullen voor bepaalde mensen moeilijk of niet betaalbaar zijn. Goedkoop is soms een relatief begrip. Vanuit de pijler solidariteit heeft De Kringloopwinkel daar zeker oog voor. Daarom bieden we deze groep extra hulp. En dit op verschillende manieren.

Sociale korting

Personen die in het kader van armoedebestrijding doorverwezen worden door erkende instantie zoals het OCMW en CAW, genieten een sociale korting op hun aankopen. In 2020 hielpen we via deze weg 799 personen, waarvan 762 op doorverwijzing van de diverse OCMW’s in onze regio.

Geefhoek

Mensen die door omstandigheden geen middelen meer hebben om spullen aan te kopen, krijgen noodhulp. Een voorbeeld zijn slachtoffers van brand. Zij krijgen  – eveneens na doorverwijzing – gratis goederen van ons. In 2020 waren er 60 situaties waarin een beroep werd gedaan op de Geefhoek.

Deze vorm van solidariteit blijft een permanente opdracht, ook dit jaar en de volgende jaren. Iets om aan te denken wanneer je de groene bol in ons logo ziet.

Share This