Selecteer een pagina

Het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen ondertekende het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. 

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert het Kringloopcentrum zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s.

Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de  resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.  Bij een positieve evaluatie ontvangt het Kringloopcentrum een jaarcertificaat.

details over het charter

Share This